Διαγωνισμός Blue Schools

📣 Ο διαγωνισμός Blue Schools 🚀 είναι γεγονός!
Εάν είστε σχολείο, καθηγητής ή μαθητής και επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο θαλάσσιο μας ταξίδι, ελέγξε στον ιστοχώρο μας για πληροφορίες: http://www.blue-schools.eu/en/the-blue-schools-concept/
🤩Προώθηση της Γαλάζιας Οικονομίας (Blue Economy) 🌊 για ένα βιώσιμο μέλλον. Ο διαγωνισμός αφορά μαθητές ηλικίας 12-16 χρονών.