Διοικητικό συμβούλιο

Η διοίκηση του ΠΟΝΑΘΑ (Παγκύπριος Όμιλος Ναυσιπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης) αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδροςκ. Γεώργιος Κάζανος
Αντιπρόεδροςδρ. Παναγιώτης Κοντίδης
Γραμματέαςκ. Γιάννος Γρηγορίου
Ταμίαςκ. Χρήστος Χριστοδούλου
Έφορος αγώνωνκ. Πολύβιος Σάββα
Έφορος Ναυτικού Στόλουκ. Μιχαήλ Φίλης
Έφορος Εδάφους & Εγκαταστάσεων  κ. Σόλων Αγγελίδης