ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του ομίλου ΠΟΝΑΘΑ στην Γενική Εκλογική Συνέλευση την Κυριακή 06 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00πμ στο οίκημα του Ομίλου.

Ημερήσια Διάταξη Γενικής, Καταστατικής και Εκλογικής Συνέλευσης:

  1. Εκλογή Προέδρου και  Γραμματέων της ΓΣ από τα παρόντα μέλη.
  2. Ανάγνωση και έγκριση των Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης του 2020.
  3. Λογοδοσία του ΔΣ για την διετία 2019- 2021.
  4. Οικονομικός απολογισμός.
  5. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
  6. Θέματα μελών
  7. Ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου για την διετία 2021-2023
  8. Ψηφοφορία για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2021-2023
  9. Λήξη Γενικής Συνέλευσης

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου και των έξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνονται γραπτώς με το έντυπο υποψηφιότητας στο Γραμματέα του Ομίλου τουλάχιστο εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την ώρα έναρξη της Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης. Τα ονόματα των υποψηφίων θα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων.

Επισημαίνεται ότι, στη Γενικής και Εκλογική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όλα τα μέλη με τακτοποιημένη την συνδρομή του τρέχοντος έτους.

Πρόσκληση Συνέλευσης.
Έντυπο Υποψηφιότητας.

Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΟΝΑΘΑ