Η 4η διακρατική συνάντηση (η 2η διαζώσης συνάντηση) του προγράμματος «Blue Schools» της ΕΕ, φιλοξενήθηκε από τη IDEC στon Πειραιά στις 11-12 Οκτωβρίου 2021.
Η συνάντηση ξεκίνησε με ανασκόπηση των IOs, την πρόοδο και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Υπήρχε χρόνος αφιερωμένος σε κάθε ΙΟ και τα επόμενα ή τα τελευταία βήματα είχαν προγραμματιστεί δεδομένου ότι οδεύουμε προς το τέλος του έργου!

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή του έργου και βοήθησε όλους τους εταίρους να οργανώσουν τις τελευταίες τους ενέργειες για το κλείσιμο του έργου.

Όλα τα αποτελέσματα του έργου συζητήθηκαν διεξοδικά όπως επίσης και τα επόμενα βήματα προγραμματίζονται.

Επιπλέον, οι εταίροι συζήτησαν για άλλα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με το έργο, όπως η διάδοση μέχρι το τέλος του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του, η βιωσιμότητα του έργου και η διοργάνωση των National Multiplier events.

 
Blue Schools Website