Συμμετοχή ΠΟΝΑΘΑ στο webinar SCHOOLS FOR THE BLUE ECONOMY στα πλαίσια του έργου ERASMUS+: BLUE SCOOLS.

Ο όμιλος μας συμμετείχε ενεργά στο διαδικτυακό σεμινάριο στις 7-8-9 Οκτωβρίου 2020. Πέραν της συνεισφοράς του ομίλου μας στην ετοιμασία μέρους του εκπαιδευτικού υλικού για τον Εκπαιδευτικό Οδηγό (teachers Guide), είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε μέσα από πρακτικά παραδείγματα τι εφαρμόζουν σχολεία προς μίμηση σε σχέση με την Γαλάζια Οικονομία.

#blueschools #blueeconomy #erasmus+ #ponatha

Πατείστε εδώ για το πρόγραμμα του σεμιναρίου