Διαγωνισμός Ψαρέματος Τούνας 

Στις 07/07/19, ημέρα Κυριακή, προσκαλείστε σε διαγωνισμό ψαρέματος τούνας. Η λήξη του διαγωνισμού ορίζεται η ώρα 11:00πμ.

Μετά το πέρας του διαγωνισμού θα γίνει ζύγιση των αλιευμάτων στο οίκημα του Ομίλου μας και θα απονεμηθούν έπαθλα. 

Παρακαλούμε όσα σκάφη επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό να βεβαιωθούν ότι έχουν την άδεια ψαρέματος όπως επίσης να δηλώσουν την συμμετοχή τους τουλάχιστον 1 μέρα πριν από τον διαγωνισμό.

Για τις δηλώσεις συμμετοχής στο email του Ομίλου, ponatha@cytanet.com.cy.

Με εκτίμηση,

ΔΣ ΠΟΝΑΘΑ